Khoai Uyen Tay Pharmaceutical Company / TNTNHH Chemical Company Quang Duc

Cô药物生物有限公司Khoai Sen Giang Tây位于C区ônghiep co son区bàNH Trach,Giang T省ây. Khu công nghiệp này là khu cô省级学校是CHính quyền nhân dân tỉnh Giang Tây phê chuẩn xâ建造。基于该区域的núi nhìn sông, vị trí vô cùNG优势。总T.ích cô98000 M2,总计ích xây dựng là 32000 m2. Công ty khôNG配备生产设施và cơ sở vật chất hoàn thiện, mà còn có một trung tâm nghiên救援新产品,提供技术支持vàpH值的强大动机át triển lành mạnh của công ty.
在创新策略的方向下ông nghệ, với mục tiêu phá制药的发展,体验努力,Công ty đã phát triển cô与许多类型的化合物生物学艺术ô对称性得到酶làm chất xúc tác sinh học, trong đó các sản phẩm như dò曼德里手性酸产品,dò氰基水合物手表V.à阿托伐他汀中间,所有Là sản phẩm của công ty chúng tôi có lợi thế và sức cạnh tranh trên phậm vi toàn cầu.
Công ty sẽ tiếp túc nâng cao ý thức phục vụ khách hàng, đem lại cho khách hàNG优质产品GIá cả cạnh tranh và优质的服务。与此同时,感谢Qu的大力支持ý khách! Chúng ta hãy chung tay hợp tác: hợp tác cùng thắng lợi, cùng xâ建立一个美好的未来。

L-Serine
DL-扁桃酸(伪生酸,伪生酸)
D- Mandelic acid
L- Mandelic acid
2-氯丹酸酸
S - (+)-2-氯氰酸酸
r - ( - ) - 2-氯氰酸酸
2-含氟丁酸
D-2-含氟丁酸
L-2-含氟丁酸
4-氯仙妮酸酸
D-4-氯丹醛酸
L-4-氯氰酸酸
4-含氟丁酸
3-氯氰酸酸
4- Bromo-DL-mandelic酸
4-甲基钒酸
4-甲氧基亚酸酐
4-丙氧基酸酐
4-羟和四水酸(一水合物)
4-羟基苯基乙醇酸
(r) - ( - ) - α-甲氧基乙酸乙酸
α - 环己基烷烷基酸
D - ( - ) - O-乙酰-D-扁豆酸
O-乙酰亚胺酸
少甲酸酰肼
D-少酸酰肼
L-少酸酰肼
曼德里甲酯酸
少甲酸乙酯
Mandelonitrile(Mandelonitrile)
R - (+) - 曼德腈
s - ( - ) - mandelonitrile
(s)-3 - 苯氧基 - 曼纽腈
(r)-3 - 苯氧基 - 曼纽腈
3.5 - 二甲基-4 - 氰基苯酚
3.5 - 二甲基-4 - 羟基溴苯(4 - Bromo-2,6 - DPM)
(r) - ( - ) - o-甲酰基mandeloyl氯化物
(R)-O-乙酰甘蔗酰氯
2 - 甲基-3 - 羟基苯甲酸
2 - 甲基-3 - 硝基酸
2 - 甲基-6 - 甲氧基 - 苯甲酸
2 - 甲基-3-乙酰氧基-O-溶性酸
2 - 甲基-3 - 乙酰氧基苯甲酰氯
2-甲基-3-甲基苯甲酸
2 - 甲基-3 - 甲氧基苯甲酰氯
2-氯-6-甲基苯甲酸:
S-(-)-α-PEA{S-(-)-α-Methylbenzylamine}
R-(+)-α- PEA {R-(+)-α - 甲基苄胺}
2-甲基-3-硝基苯基乙酸
2-甲基-3-硝基苯甲酸
4-溴乙酮
二苯基乙腈
甲基苯基乙醇氧基化物
苯甲酰乙酸乙酯
D-扁桃酸苄酯
2-溴-6-甲基苯甲酸
S-A-甲氧基苯基乙酸
地址:C区ông nghiệp Cơ Sơn – huyện Bành Trạch
Mã số bưu điện:332700
电话:+ 86-792-5686966
传真:+ 86-792-5683858
Người liên hệ: Mr.Chen
手机:+ 86-15390859338
Địa chỉ website:www.keyuanchem.com.
Email:[email protected] / [email protected]